Rreth Smartivo

Smartivo Fleet Managment - Sistem i Avancuar për Menaxhimin e plotë të parkut të automjeteve.

SMARTIVO është sistem profesional për ndjekjen satelitore të automjeteve dhe menaxhimin e parkut të automjeteve bazuar në teknologjinë më bashkëkohore botërore. Me dërgimin e informatave kyçe në kohë reale, SMARTIVO mundëson kontroll të plotë mbi automjetet dhe ngarkesën që transportohet, bashkëveprim me shoferët, si dhe kompletimin e të gjitha raporteve të nevojshme për menaxhim.

  • Menaxher Administrate

    Smartivo
    Prishtina
    • Orar të plotë
    • 3 years më parë