Përshkrimi

Kërkojmë 1 (një) Menaxher Administrate

Kandidati do të kryen këto sherbime:

1.Kordinimin ne mes stafit teknik dhe  menaxherial si dhe kordiniimin ne mes stafit te kompanise me klientet.
2.Menaxhimin e kartelave te klienteve.
3.Pergatitjen e raporteve,faturimin,(punet administrative).

Kërkesat:

– Duhet të jetë i aftë në komunikim me klientët.
– Duhet të ketë njohuri bazike mbi sistemet kompjuterike.
– Duhet të ketë eksperiencë administrative.
-Njohuri te gjuhes Angleze dhe Kroate.
Orari i punës është i përcaktuar.

Dërgoni CV-në në gjuhën Angleze.
Të interesuarit mund të aplikojnë në: ante.majcenovic@smartivo.com  dhe në driton.musolli@smartivo.com

Rreth Smartivo

Smartivo Fleet Managment - Sistem i Avancuar për Menaxhimin e plotë të parkut të automjeteve.

SMARTIVO është sistem profesional për ndjekjen satelitore të automjeteve dhe menaxhimin e parkut të automjeteve bazuar në teknologjinë më bashkëkohore botërore. Me dërgimin e informatave kyçe në kohë reale, SMARTIVO mundëson kontroll të plotë mbi automjetet dhe ngarkesën që transportohet, bashkëveprim me shoferët, si dhe kompletimin e të gjitha raporteve të nevojshme për menaxhim.