Lëreni të zbrazët nëse lokacioni nuk është i rëndësishëm
Ndani etiketimet me presje, si psh njohuritë e duhura për këtë punë.

Te dhenat e kompanise