Maximum file size: 200 MB.
Ngarkoni rezymen tuaj për të parë punëdhënësit(opcionale). Max. madhësia e file: 200 MB.